Łączy Nas Kultura 2022

Otworzyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach drugiej edycji konkursu “Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura”, organizowanego przez Stowarzyszenie Muza Dei.

“Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura” to konkurs, który ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz tworzonych przez nich organizacji i grup w życie publiczne, poprzez realizacje działań z obszaru promocji kultury chrześcijańskiej. ​

UWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT!

Termin składania ofert: 26.06.2022 r. godz: 23.59.59 – OTWARTY

Kto może ubiegać się o dotacje?

młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesiące przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30.000,00 zł;

grupy samopomocowe i nieformalne podejmujące lokalne przedsięwzięcia – grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, a także dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w strefie zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem)

Jakie działania można podjąć?

• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: koncertów, szkoleń, spotkań, warsztatów, rekolekcji, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, widowisk artystycznych, happeningów, spektakli teatralnych, działań edukacyjno-animacyjnych, promujących polską kulturę chrześcijańską;

• organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo narodowe w kontekście roli Kościoła i wiary w życiu społecznym;

• organizacja konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, poświęconych roli kultury chrześcijańskiej w Polsce;

• produkcja filmów dot. tematyki chrześcijańskiej na wszystkich etapach realizacyjnych;

• wsparcie w wydaniu płyt, książek, czasopism, albumów etc., które korelują z tematyką kultury chrześcijańskiej.

Pozostałe załączniki: