Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura

Nasze inicjatywy na rzecz promowania Nowej Kultury

“Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura”

Konkurs, który ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz tworzonych przez nich organizacji i grup w życie publiczne, poprzez realizacje działań z obszaru promocji kultury chrześcijańskiej. ​

Termin składania ofert: 3.04.2023 r. – 8.05.2023 r.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesiące przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację.

Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30.000,00 zł;

Grupy samopomocowe i nieformalne podejmujące lokalne przedsięwzięcia – grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, a także dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w strefie zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem)

Jakie działania można podjąć?

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: koncertów, szkoleń, spotkań, warsztatów, rekolekcji, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, widowisk artystycznych, happeningów, spektakli teatralnych, działań edukacyjno-animacyjnych, promujących polską kulturę chrześcijańską;
  • organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo narodowe w kontekście roli Kościoła i wiary w życiu społecznym;
  • organizacja konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, poświęconych roli kultury chrześcijańskiej w Polsce;
  • produkcja filmów dot. tematyki chrześcijańskiej na wszystkich etapach realizacyjnych;
  • wsparcie w wydaniu płyt, książek, czasopism, albumów etc., które korelują z tematyką kultury chrześcijańskiej.