Łączy Nas Kultura 2023

Publikujemy wyniki konkursu

Wyniki konkursu 2023

“Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura” to konkurs, który ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz tworzonych przez nich organizacji i grup w życie publiczne, poprzez realizacje działań z obszaru promocji kultury chrześcijańskiej. ​

Publikujemy wyniki konkursu Prawda Dobro Piękno – Łączy nas kultura w edycji 2023

Termin składania ofert: 15 maja 2023 godz. 23.59

Zadania mogą być realizowane od 27.05.2023 do 15.12.2023

Link do platformy, służącej do składania wniosków:

https://witkac.pl/public/#/Contest/View/25979

Kto może ubiegać się o dotacje?

młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesiące przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30.000,00 zł;

grupy samopomocowe i nieformalne podejmujące lokalne przedsięwzięcia – grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, a także dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w strefie zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem)

Jakie działania można podjąć?

• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: koncertów, szkoleń, spotkań, warsztatów, rekolekcji, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, widowisk artystycznych, happeningów, spektakli teatralnych, działań edukacyjno-animacyjnych, promujących polską kulturę chrześcijańską;

• organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo narodowe w kontekście roli Kościoła i wiary w życiu społecznym;

• organizacja konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, poświęconych roli kultury chrześcijańskiej w Polsce;

• produkcja filmów dot. tematyki chrześcijańskiej na wszystkich etapach realizacyjnych;

• wsparcie w wydaniu płyt, książek, czasopism, albumów etc., które korelują z tematyką kultury chrześcijańskiej.

Pozostałe załączniki: