Łączy Nas Kultura 2022

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu “Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura”, organizowany przez Stowarzyszenie Muza Dei.

“Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura” to konkurs, który ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz tworzonych przez nich organizacji i grup w życie publiczne, poprzez realizacje działań z obszaru promocji kultury chrześcijańskiej. ​

Termin składania ofert: 18.07.2022 r. godz: 23.59.59 – ZAKOŃCZONY

Kto może ubiegać się o dotacje?

młode organizacje pozarządowe – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesiące przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30.000,00 zł;

grupy samopomocowe i nieformalne podejmujące lokalne przedsięwzięcia – grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, a także dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w strefie zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem)

Jakie działania można podjąć?

• organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: koncertów, szkoleń, spotkań, warsztatów, rekolekcji, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, widowisk artystycznych, happeningów, spektakli teatralnych, działań edukacyjno-animacyjnych, promujących polską kulturę chrześcijańską;

• organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo narodowe w kontekście roli Kościoła i wiary w życiu społecznym;

• organizacja konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, poświęconych roli kultury chrześcijańskiej w Polsce;

• produkcja filmów dot. tematyki chrześcijańskiej na wszystkich etapach realizacyjnych;

• wsparcie w wydaniu płyt, książek, czasopism, albumów etc., które korelują z tematyką kultury chrześcijańskiej.

WYNIKI NABORU 2022

W 2022 r. dotacje na swoje projekty otrzymały:

 1. Fundacja Diakonia – III Suwalskie Warsztaty Muzyczne Wraz z Koncertem Religijno-Patriotyczny – 6000 zł
 2. Stowarzyszenie RAFAEL – Edukacja Finansowa Crown dla mieszkańców Krzywaczki – 6000 zł
 3. Fundacja Muzyki Niezależnej – Produkcja teledysku promującego płytę Mateusza Pospieszalskiego pt. Psalmy Dawidowe – 6000 zł
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu -Wieczór Patriotyczny „Za wolność… dziękujemy” – 6000 zł
 5. Fundacja Początek Wieczności – Weekend Miodowy – 6000 zł
 6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. świętego Augustyna – Koncert uwielbieniowy zespołu HeavenLand – 5000 zł
 7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu Polsko-ukraińskie warsztaty uwielbienia – 5000 zł
 8. Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki – Dąbrowskie Kolędowanie – 5000 zł
 9. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda w Kaliszu – Warsztaty gospel – 5000 zł
 10. Fundacja Gorące Serce – Bel Canto – profesjonalne warsztaty wokalne dla osób, w różnym wieku, posługujących śpiewem we wspólnotach parafialnych – 5000 zł
 11. Stowarzyszenie “…by Świat usłyszał” Agnieszka Musiał – koncert towarzyszący wydarzeniu “…by Świat usłyszał” – 5000 zł
 12. Fundacja Arfa – Zorganizowanie wystawy artystycznej “Stąpając po wodzie” – 5000 zł
 13. Fundacja Boskie Skrzydła – Konferencja dla Kobiet „Prawdziwie Boska” – 5000 zł
 14. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Koncert muzyki kameralnej o tematyce chrześcijańskiej – 5000 zł
 15. Fundacja PassArt – Konferencja “Chrześcijańska dobroczynność na terenie Polski dawniej i dziś” – 5000 zł
 16. Fundacja “Świetna Rodzina” – Dzień kultury chrześcijańskiej – 5000 zł
 17. Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu – Mama i tata – najlepsi wychowawcy świata – 5000 zł
 18. Polska prowincja zgromadzenia zakonnego Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – Eucharystia krok po kroku. Kilkuminutowy film instruktażowy o charakterze dokumentalnym, pokazujący w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka sens liturgii chrześcijańskiej i jej wpływ na codzienne życie rodzinne, zawodowe, kulturalne, społeczne – 5000 zł
 19. Stowarzyszenie Res Culturae – Muzyczna Niedziela – 4500 zł
 20. Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II – Ikonografia – tradycja, sztuka, modlitwa – 4500 zł
 21. Stowarzyszenie Saletyńskie Spotkania Młodych – Warsztaty muzyczno-artystyczne Saletyńskich Spotkań Młodych – 4000 zł
 22. Fundacja Jestem – Twoje Słowo jest lampą – warsztaty bibliodramy dla uczestników rodzinnych rekolekcji wakacyjnych w Trzęsaczu – 4000 zł
 23. Fundacja EDUEKO – Historia i liturgia jako czynniki kulturotwórcze, budujące: Prawdę Dobro i Piękno – cykl warsztatów promujących wartości chrześcijańskie” – 4000 zł
 24. Ruch Samorządowy Wspólny Głos – „Rola Kościoła i tradycji chrześcijańskiej w drodze do odzyskania Niepodległości” – pierwszy koncert z cyklu: „Przy muzyce o historii – 4000 zł

Pozostałe załączniki: