Projekty

Realizowane projekty


 • CENTRUM NOWEJ KULTURY
  • Zadanie Centrum Nowej Kultury to zbiór działań mających na celu wzmocnienie instytucjonalne Fundacji Muza Dei – Centrum Nowej Kultury. Działania te przyczyniają się do zwiększenia potencjału naszej organizacji, optymalizacji kosztów, zwiększenia oferty programowej, a to przekłada się na zwiększenie udziału naszej Fundacji w życiu publicznym i promocji naszej polskiej kultury. W ramach zadania podejmujemy działania takie jak: realizacja autorskich programów, organizacja koncertów, zakup mebli oraz profesjonalnego sprzętu i oprogramowania, realizacja spotów promocyjnych, organizacja Gali Człowiek Nowej Kultury.
  • Kwota dofinansowania: 355 00,00 zł

 • Mobilne Centrum Kultury – zakup sceny plenerowej
  • Jest to kolejny etap rozwoju w obszarze inwestycyjnym Muza Dei. Nasza organizacja organizuje wydarzenia kulturalne jak koncerty, widowiska, spektakle teatralne, a także warsztaty muzyczne, szkolenia, kongresy, konferencje. Wszystkie nasze działania dotyczą obszaru kultury i życia rodzinnego. Dla zwiększenia potencjału naszej organizacji oraz wzrostu konkurencyjności zakupiliśmy wysokie podesty sceniczne wraz akcesoriami oraz zestaw kratownicy estradowej. To dalszy etap rozbudowy posiadanej już infrastruktury oraz zwiększenia dostępu i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej. Działanie pozwoliło uniezależnić nas od podwykonawców w zakresie profesjonalnej estrady. 
  • Kwota dofinansowania: 236 000,00 zł

 • CENTRUM NOWEJ KULTURY – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ
  • Zadanie to inwestycja w profesjonalny sprzęt techniczny. Poprzez zakup profesjonalnych urządzeń podnieśliśmy efektywność naszych działań, naszej oferty programowej. Organizujemy wydarzenia kulturalne – koncerty, widowiska, festiwale, a także kongresy, konferencje. Dla zwiększenia potencjału organizacyjnego naszej fundacji oraz wzrostu konkurencyjności zakupiliśmy wysokiej klasy urządzenia niezbędne do produkcji technicznej wydarzeń w obszarze kulturalnym, ze szczególnym naciskiem na realizacje kamerowe – kamery, obiektywy, monitory, statywy, systemy bezprzewodowej transmisji, komputery i inne urządzenia, które przyczynią się do zwiększenia poziomu realizowanych przez nas wydarzeń i pozwalają rozwijać, w ramach Centrum Nowej Kultury, studio kreacji graficznej i postprodukcji audio-video.
  • Kwota dofinansowania: 378 000,00 zł

 • SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE PRACOWNI GRAFIKI I ANIMACJI CENTRUM NOWEJ KULTURY
  • Zadanie to jeden z elementów budowania Centrum Nowej Kultury, którego celem jest promowanie polskiej kultury. W ramach zadania stworzyliśmy ultra nowoczesną profesjonalną pracownie kreatywną – to miejsce z trzema stanowiskami pracy w obszarze zaawansowanej grafiki, fotografii, animacji 2D i 3D oraz montażu różnego rodzaju filmów, koncertów czy widowisk. Pracownia wykorzystywana jest też do przygotowywania oprawy graficznej, także na potrzeby scenografii multimedialnych, realizowanych przez nas wydarzeń. Realizacja tego zdania pozwoliła na optymalizację kosztów i zwiększyła efektywność działań realizowanych przez nas wydarzeń patriotycznych.
  • Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

 • Zakup lokalu na siedzibę Centrum Nowej Kultury
  • Celem zadania było zakupienie nieruchomości na potrzeby siedziby Fundacji Muza Dei – Centrum Nowej Kultury, co pozwoli na systematyczny rozwój, prowadzenie działań kulturalnych i stwarza szansę do budowy takiej przestrzeni kulturalnej. Siedziba to przede wszystkim miejsce spotkań pracowników i współpracowników Fundacji. Cel został osiągnięty, a rezultatem jest zakupiona nieruchomość, która stanowi siedzibę. Jest to przestrzeń do pracy, sala konferencyjna, mała przestrzeń na realizacje spotkań, mikrokoncertów.
  • Kwota dofinansowania: 550 000,00 zł

 • BIBLIA POLSKA
  • Projekt BIBLIA POLSKA to wydarzenie kulturalne skorelowane na kultywowanie tradycji i najwybitniejszych osiągnięć dziedzictwa polskiej wolności celebrujące stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy zapoznani zostali z pojęciami i wydarzeniami związanymi z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej oraz wolności. Nazwa projektu pochodzi od tytułu wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. Zrealizowany został koncert, będący prezentacją dorobku literackiego naszych wieszczów, sięgnięciem do głębokich źródeł literackich polskiego patriotyzmu, będących inspiracją dla pokoleń Polaków walczących o Niepodległą.
  • Kwota dofinansowania: 101 300,00 zł

 • Ekipa pełna życia
  • Projekt nastawiony na promowanie idei rodziny jako zasadniczej wartości w życiu społecznym oraz w życiu każdej jednostki. Wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa, dotyczące trwałości i dobra rodzin, mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie całego narodowego ładu społecznego. Dlatego też trudno nie odnotować potrzeby realnych działań, które będą pomocą pośrednią i bezpośrednią dla małżeństw, całych rodzin oraz w sposób znaczący mogą wpłynąć na mentalność społeczeństwa. Coraz częściej przyjmowane jest powszechne myślenie o rodzinie oparty na negatywnych stereotypach. To z kolei nie zachęca młodych ludzi do zakładania rodzin. W związku z tym projekt „Ekipa Pełna Życia” jest swego rodzaju odpowiedzią na postępowy przekaz, w którym to wartości takie jak małżeństwo kobiety i mężczyzny, rodzina czy wierność nie są szczególnie popularne. Pokazujemy rodzinę i jej piękno w sposób nowoczesny, kreatywny, ale zawsze odnoszący się do tego, co zostało wypracowane w naszej kulturze i tradycji.
  • Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

 • Prawda Krzyż Wyzwolenie – Ks. Blachnicki w służbie narodu
  • Celem zadania było ukazanie osobowości Ks. Franciszka Blachnickiego – wychowawcy młodzieży, animatora, proroka, patrioty, którego działalność miała ogromny wpływ na budowanie i wzmacnianie niepodległej Polski. Ks. Franciszek większość życia poświęcił służbie drugiemu człowieku i prowadzeniu go ku prawdziwej wolności. Opracował program wyzwolenia narodowego, który polegał na wyzwoleniu od lęku, życiu w prawdzie, w wolności oraz permanentnej formacji. W ramach zadania wyprodukowane zostało widowisko multimedialne, zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii scenografii multimedialnej, światła, dźwięku.
  • Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

 • Droga ku zbudowaniu kapitału żelaznego
  • Zadanie miało wpływ na realizację działań misyjnych naszej organizacji, a przede wszystkim pozwoliło opracować program utworzenia i rozwoju kapitału żelaznego. Rozwinęliśmy ofertę kulturalną, wzmocniliśmy potencjał naszej organizacji, zwiększyliśmy zasięg promocji kultury definiowanej przez 3 wyznaczniki: Prawdę Dobro, Piękno.
  • Kwota dofinansowania: 476 900,00 zł

 • Zemsta – spektakl Teatru Klasyki Polskiej
  • Celem zadania było dwunastokrotne wystawienie spektaklu „Zemsta” A. Fredry nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach Polski: Grodzisk Mazowiecki, Stary Sącz, Leszno, Sosnowiec, Czeladź. W ten sposób promowaliśmy polską kulturę, to co najpiękniejsze w polskiej sztuce. „Zemsta” Fredry w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej stała się doskonałym początkiem nowego rozdziału w polskiej sztuce teatralnej.
  • Kwota dofinansowania: 290 000,00 zł

 • Śluby Panieńskie – Teatr Klasyki Polskiej
  • Celem zadania było zrealizowanie „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry. Była to kolejna premiera w ramach Teatru Klasyki Polskiej – nowej inicjatywy kulturalnej promującej wybitne polskie dzieła, która stworzona została na wzór Comédie-Française oraz The Royal Shakespeare Company – teatrów kultywujących literaturę francuską i angielską. Premiera spektaklu odbyła się w Warszawie, ale w ramach zadania sztuka zagościła także na scenach innych polskich miast.
  • Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł