Znajdź pomysł na siebie 2019

Projekt “Znajdź pomysł na siebie – to profilaktyczne spotkania dla młodzieży” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) a także gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Badania socjologiczne dowodzą, że młody człowiek szuka w życiu szeroko pojętego szczęścia. W trakcie 90 minutowego spotkania próbujemy – niekiedy w żartobliwy sposób – sprawdzić gdzie dziś warto szukać: szacunku, miłości i akceptacji – niezbędnych wartości, aby budować silne, zdrowe społeczeństwo i promować wartości rodzinne, które stanowią fundament przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Program obejmuje m.in . konkursy, skecze, prezentacje oraz pokaz beat-boxu – w wykonaniu jednego z najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie – prykONE, a także koncert członków
zespołu Full Power Spirit. Projekt “Znajdź pomysł na siebie” jest skonstruowany w taki sposób, by zaktywizować wszystkich jego uczestników i zachęcić ich do aktywnego przeżywania młodości. Program artystyczny podparty jest świadectwami z życia artystów. Zawiera on także elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany jest na realizację przesłania: STOP PRZEMOCY. Słowo mówione, śpiewane czy też rapowane podpieramy obrazem wykorzystując do tego celu specjalnie przygotowane wizualizacje emitowane na scenografii multimedialnej. Wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet ewaluacyjnych pokazują, że język HIP-HOP`owej kultury – tak bardzo bliskiej młodym ludziom – może być bardzo dobrym i zrozumiałym
nośnikiem trudnych i wymagających treści. Równolegle z zajęciami dla młodzieży odbywać się będą konferencje dedykowane dla wychowawców, nauczycieli tej młodzieży. Poprowadzone przez specjalistów i praktyków zajęcia będą miały charakter często warsztatów w tematach m.in.czyny karalne dzieci i młodzieży – zapobieganie, reagowanie, praca wychowawcza i terapeutyczna, jak bezpiecznie korzystać z internetu, cyberbezpieczeństwo.


więcej zdjęć


www.znajdzpomyslnasiebie.org

facebook | instagram | twitter | youtube