Zagłębie Aktywnego Seniora

Projekt „Zagłębie Aktywnego Seniora” powstał z myślą o seniorach, biorąc pod uwagę sytuację społeczną, w jakiej znaleźli się w ostatnich latach. Reorganizacja rodzinnego modelu, w którym coraz częściej odchodzi się od rodzin wielopokoleniowych, przyczyniła się do tego, że osoby starsze zostają niejednokrotnie zupełnie same. Dlatego też w ramach projektu przygotowany został szereg rozwiązań, mających na celu m.in. integrację seniorów w swoich środowiskach lokalnych, aktywizację osób starszych, a także przygotowanie seniorów do bycia liderem w lokalnych społecznościach obywatelskich. Projekt zakłada także integrację międzypokoleniową, poprzez kilka szczegółowych rozwiązań.

Aby pomóc seniorom w dzisiejszych, często dla nich nowych okolicznościach, projekt będzie zawierał wiele ciekawych i rozwijających propozycji dla osób powyżej 50. roku życia w siedmiu gminach Zagłębia Dąbrowskiego. Przygotowaliśmy m.in.:

  1. Cykl szkoleń „Senior Lider”, który składa się z dwóch modułów:
    • Rola lidera w społeczeństwie obywatelskim;
    • Komunikacja i zarządzanie projektem.
  2. „Telefon życzliwości dla Seniora”, pod który w każdej chwili można zadzwonić i zasięgnąć rady u dyżurującego, odpowiednio przygotowanego lidera. Telefon ten będzie także spełniał rolę telefonu wsparcia, pod który Seniorzy mogą zadzwonić z dowolnym problemem.
  3. Specjalną stronę internetową: www.zaglebieseniora.pl, na której znaleźć będzie można podstawowe informacje o instytucjach pomocy, o Uniwersytetach Trzeciego Wieku, a także o wydarzeniach kulturalnych czy innych formach spędzania wolnego czasu.
  4. Konferencję „Zagłębie Seniora” wieńczącą nasz projekt. Poświęcona będzie podmiotowości społecznej osób starszych, integracji i solidarności międzypokoleniowej, a także pracy wolontariusza i zapewnieniu równych szans.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.