Zagłębie Aktywnego Seniora – kontynuacja

Projekt pt. “Zagłębie Aktywnego Seniora – kontynuacja” to dalszy ciąg szerokiego wachlarza działań podejmowanych z myślą o seniorach. Zadanie to realizowane będzie przez 21 miesięcy w okresie od 1.06.2021 do 31.12.2022 w systemie hybrydowym. Podejmiemy główną część działań w województwie śląskim, na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, ale będą one także dostępne dla wszystkich seniorów posiadający dostęp do internetu. Celem zadania jest przygotowanie seniorów do bycia liderem, animatorem życia w lokalnych społecznościach obywatelskich. Rola animatorów ma wpływ na zwiększenie podmiotowości społecznej osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, a przede wszystkim ich rolą będzie wsparcie aktywnych form integracji społecznej – co bezpośrednio wpisuje się w cele FIO, w szczególności w priorytet 2 – Organizacje Obywatelskie na Rzecz Dobra Wspólnego.

www.zaglebieseniora.pl