Prawda Dobro Piękno – łączy nas kultura

W ramach zadania “Prawda Dobro Piękno – Łączy Nas Kultura” przeprowadzimy regranting tematyczny dotyczący promocji kultury chrześcijańskiej. Celem naszego zdania jest wsparcie i motywowanie do rozwoju 75 młodych organizacji, grup nieformalnych poprzez przeprowadzenie w okresie 3 lat, 3 konkursów na małe granty oraz działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnym co przełoży się na wzrost liczby inicjatyw oddolnych.