Mobilne Centrum Kultury

Mobilne Centrum Kultury to wyjście naprzeciw potrzebom dzisiejszego świata. Współczesny odbiorca kultury poza warstwą merytoryczną potrzebuje odpowiedniej oprawy wizualnej wydarzeń artystycznych, czyli wysokiej jakości oświetlenia, nagłośnienia, sceny oraz scenografii multimedialnej. Tekst, dźwięk, obraz składają się na kulturę, która może nieść niesamowite przeżycia artystyczne i duchowe zarówno dla twórcy, jak i odbiorcy. Kulturę, która definiowana jest przez 3 wyznaczniki: Prawdę, Piękno, Dobro.

Stowarzyszenie Muza Dei realizuje następujące przedsięwzięcia artystyczne: koncerty, widowiska, warsztaty muzyczne, konferencje, rekolekcje, panele. Nasze projekty każdorazowo staramy się organizować profesjonalnie, co związane jest z zaangażowaniem nie tylko artystów i twórców, ale również firm (podwykonawców) niezbędnych w realizacji technicznego aspektu produkcji. Taki model organizacyjny generuje koszty. Inwestycja w nowoczesny sprzęt i zakup urządzeń, takich jak: miksery wizji, kamery, komputery, urządzenia do transmisji live w internecie, system oświetlenia pod produkcję telewizyjną, kratownica wraz wyciągarkami elektrycznymi, horyzonty i wykładziny, okablowanie i niezbędne oprogramowanie wpłynie na zmianę modelu produkcyjnego. Dysponowanie tego rodzaju sprzętem na wyłączność zmniejszy koszty produkcji wydarzeń artystycznych. To z kolei umożliwi realizację większej ilości koncertów, widowisk, warsztatów oraz profesjonalnego audio-video na potrzeby Internetu.

Projekt Mobilne Centrum Kultury wpisuje się w wizję i plany stowarzyszenia Muza Dei na lata 2019 – 2023. Przygotowaliśmy szeroki program promocji kultury z wykorzystywaniem najnowocześniejszych technologii produkcji wydarzeń, a także transmisji i komunikacji z odbiorcą. Zależy nam na budowaniu synergii twórców i odbiorców kultury, dlatego tutaj ukierunkowany jest plan rozwoju naszego Stowarzyszenia. Zakłada on przede wszystkim budowę MuzaDei – Centrum Nowej Kultury. Będzie to miejsce spotkania na płaszczyźnie kultury. Niezależnie od wieku, profesji czy zamożności, każdy znajdzie coś dla siebie. Istotą tego budynku będzie nowoczesna przestrzeń studia telewizyjnego wyposażona w sprzęt najnowszej technologii i przeznaczona również do organizacji wydarzeń. Chcemy uruchomić telewizję internetową promującą kulturę. Jej format składać się będzie z odrębnych propozycji programowych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, a także do seniorów. Realizacja projektu Mobilne Centrum Kultury podniesie atrakcyjność wydarzeń organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, spowoduje wzrost konkurencyjności i potencjału Muza Dei. Jednak przede wszystkim, dzięki zakupowi urządzeń najnowszej technologii będziemy równać do standardów europejskich, a poprzez rejestrację, publikacje w Internecie i transmisje na żywo nasze realizacje będą dostępne na całym świecie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury