Kongres Kultury Polskiej 2019

Kongres Kultury Polskiej – Kultura Jutra to jednodniowa konferencja będąca płaszczyzną spotkania ludzi szeroko pojętej kultury. Przedstawiciele instytucji kultury, instytucji rządowych oraz samorządowych, twórcy, artyści, dziennikarze, a także przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury będą dyskutować o przyszłości kultury polskiej. Celem głównym zdania jest stworzenie płaszczyzny spotkania ludzi szeroko rozumianej kultury polskiej z otoczeniem biznesu, samorządu, organizacji pozarządowych oraz liderów opinii poprzez organizację w październiku 2019 roku konferencji “Kultura Jutra” dla ok 150 – 200 osób przedstawicieli różnych środowisk.

Cele szczegółowe:

  1. Wzmacnianie świadomości, iż kultura jest fundamentem każdego narodu
  2. Zwrócenie uwagi na fakt, iż najważniejszym czynnikiem kultury jest wychowanie
  3. Stymulacja różnych środowisk do zaszczepiania kultury definiowanej przez trzy wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno
  4. Budowanie synergii pomiędzy różnorodnymi środowiskami działającymi na rzecz kultury polskiej
  5. Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury
  6. Zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym

SZCZEGÓŁY
Data: 9.10.2019
Miejsce: Łódź
Godz: 11.00


więcej zdjęć


www.kulturajutra.pl

www.kongreskulturypolskiej.pl

facebook | twitter