Dziś idę walczyć mamo

“Dziś idę walczyć mamo” – to tytuł wiersza Józefa Szczepańskiego p.s „Ziutek”, jednego z wielu młodych poetów powstańczej Warszawy, który zginął 10 września 1944 roku, mając 22 lata. Tak postanowiliśmy zatytułować nasz projekt, powstający z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Poprzez finałowy koncert, ale także poprzez warsztaty recytatorskie i specjalne kanały w mediach społecznościowych pragniemy zaprezentować twórczość młodych Polaków, którym przyszło żyć w trudnym czasie hitlerowskiej okupacji. Uczestnicy projektu zapoznani zostaną z pojęciami i wydarzeniami związanymi z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej oraz wolności. Projekt “Dziś idę walczyć mamo” ma więc, obok artystycznego, również wielki walor edukacyjny, a całość ma stanowić oryginalne uczczenie pamięci o Powstaniu poprzez właśnie prezentację twórczości i sylwetek poetów – powstańców, z wykorzystaniem nowych sposobów komunikowania, scenografii multimedialnych.

Celem projektu “Dziś idę walczyć mamo” jest upamiętnienie 75 rocznicy Powstania Warszawskiego poprzez organizację w pierwszej połowie sierpnia 2019 roku koncertu piosenek i poezji powstańczej Warszawy, realizację warsztatów recytatorskich wśród młodzieży oraz prezentację twórczości poetów – powstańców w mediach społecznościowych w czasie trwania całego projektu. “Dziś idę walczyć mamo” to tytuł wiersza Józefa Szczepańskiego p.s. „Ziutek”, jednego z wielu młodych poetów powstańczej Warszawy, który zginął 10 września 1944 roku, mając 22 lata.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Edukacja w zakresie literatury
  2. Promocja twórczości i sylwetek poetów – powstańców
  3. Popularyzacja muzyki na wysokim poziomie.
  4. Rozpowszechnianie polskich dóbr kultury.
  5. Zwrócenie uwagi na wagę relacji społecznych
  6. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwania/rozwoju pasji i talentów

Finałem projektu będzie koncert pieśni, piosenek i poezji powstańczej Warszawy, których przeogromne bogactwo postanowiliśmy wykorzystać, przypomnieć i przybliżyć z okazji tej wspaniałej rocznicy kolejnemu, dorastającemu młodemu pokoleniu.

Zaprezentujemy twórczość takich osób jak m.in.: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Krystyna Krahelska.

facebook | twitter | instagram

Data: 16.08.2019
Miejsce: Otwock


więcej zdjęć