Biblia Polska 2019 – widowisko multimedialne

Projekt BIBLIA POLSKA to multimedialne i interdyscyplinarne widowisko muzyczne skoncentrowane na kultywowaniu tradycji. Prezentuje najwybitniejsze osiągnięcia dziedzictwa narodowego Polski oraz ukazuje różnogatunkową twórczość muzyczną, w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej, poprzez zastosowanie technik i praktyk wykonawczych. Uczestnicy zapoznani zostaną z pojęciami i wydarzeniami związanymi z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej oraz wolności. Nazwa projektu pochodzi od tytułu wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. Jest to także projekt obrazujący dorobek literacki naszych wieszczów, sięgający do głębokich źródeł literackich polskiego patriotyzmu. Biblia Polska to współpraca sceniczna wielkich osobistości świata kultury, którzy posiadają ogromne, również międzynarodowe doświadczenie twórcze oraz młodych, wybitnych i zdolnych artystów, pragnących zaprezentować swój talent zróżnicowanemu audytorium.

Multimedialne i interdyscyplinarne widowisko muzyczne BIBLIA POLSKA to:

  1. Promocja muzyki polskiej i polskiego narodowego dziedzictwa kulturowego w Internecie.
  2. Popularyzacja dzieł wybitnych autorytetów artystycznych wspólnie z uzdolnionymi artystami młodego pokolenia.
  3. Działanie na rzecz dialogu społecznego i kulturowego, zwłaszcza propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej.
  4. Podniesienie świadomości kulturowej wśród odbiorców projektu.
  5. Budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie odbiorców dziejami

Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i artystyczne formie, polskich symboli narodowych. „Biblia Polska” jest projektem mającym na celu popularyzację wartości, które tworzą nasz kod kulturowy. Widowisko przywołuje idee i podstawy, na których wyrosły tak wielkie postaci naszej współczesności jak: Prymas Tysiąclecia Ks. kardynał Stefan Wyszyński, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, czy bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, nie mówiąc już o św. Janie Pawle II – Panteonu Wielkich Polaków. Organizatorzy pragną ukazać ich niezłomną postawę wobec komunizmu. Warstwa muzyczna będzie opierać się na polskich pieśniach patriotycznych we współczesnych opracowaniach.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z koncertu “Biblia Polska”, który odbył się w 2019 roku.


więcej zdjęć


facebook | twitter

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca