Biblia Polska 2018 – widowisko multimedialne

9 października 2018 r. w Nowym Targu, w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się Koncert Biblia Polska. Wzięło w nim udział około 600 osób. Wydarzenie to miało na celu kultywowanie tradycji i najwybitniejszych osiągnięć dziedzictwa polskiej wolności, celebrując w ten sposób stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Nazwa projektu pochodzi od tytułu wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. Koncert był wyjątkową prezentacją dorobku literackiego naszych wieszczów oraz zaczerpnięciem z głębokich źródeł literackich polskiego patriotyzmu, będących inspiracją dla pokoleń Polaków walczących o Niepodległą.

Koncert Biblia Polska to wydarzenie, które przypomniało i przywołało wartości, tworzące nasz kod kulturowy, a także podstawy, na których wyrosły tak wielkie postaci naszej współczesności jak Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, czy wreszcie św. Jan Paweł II. Te postaci również zostały przywołane w tym koncercie. Jego warstwa muzyczna oparła się na polskich pieśniach patriotycznych we współczesnych opracowaniach.

W koncercie wzięli udział aktorzy: Dominika Figurska oraz Paweł Królikowki. Fragmenty wybitnych polskich dzieł recytował także Dariusz Kowalski – współtwórca projektu i autor scenariusza. Nad warstw muzyczną czuwał wybitny aranżer, basista, producent muzyczny – Marcin Pospieszalski. Wśród artystów usłyszeliśmy również Agnieszkę Musiał, siostry Melosik, Agnieszkę Cudzich, Full Power Spirit, Sławomira Giska oraz chór Strefy Chwały.

W koncercie wykorzystane zostały fragmenty dzieł m.in. takich autorów jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński , Cyprian Kamil Norwid, Kazimierz Wierzyński, Tadeusz Gajcy, Marian Piechal, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Karol Wojtyła, Stefan Wyszyński, Jerzy Popiełuszko.

Projekt “Biblia Polska” był dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.


więcej zdjęć


facebook | twitter