ArtStrefa – edycja II

  • 3 lipca 2020, godz. 10:00
  • Open
Wydarzenie na facebooku

Data: 3-5 lipca 2020

ArtStrefa to specjalna przestrzeń wykorzystująca różne formy ekspresji, rozwijająca kreatywność i umiejętności twórcze dzieci i młodzieży stanowiąca część Strefa Chwały Festiwal – Spotkania Ludzi Nowej Kultury, które jest cyklicznym wydarzeniem realizowanym na Placu Papieskim w Starym Sączu. W ramach ArtStrefa realizowane będą różnorodne warsztaty o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych. Będą to miejsca warsztatów: tańca nowoczesnego, tańca hip-hop, muzyczne dla dzieci, rękodzieła artystycznego, cyrkowe, fotograficzne, graffiti.

ArtStrefa to projekt ukierunkowany na zbudowanie specjalnej przestrzeni dla dzieci i młodzieży podczas Strefa Chwały Festiwal. Organizatorzy będą kształtować działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne. Bezpośrednim odbiorcą projektu będą dzieci i młodzież. Jednakże przestrzeń w jakiej realizowane będą warsztaty w ramach projektu ArtStrefa umożliwia integracje, a także współdziałanie dzieci i młodzieży wraz dorosłymi i seniorami.

Uczestnicy projektu, nabędą nową wiedzę i umiejętności w budowaniu trwałych więzi rodzinnych i społecznych i rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Dzieci i młodzież poprzez warsztaty rozwiną również umiejętności interpersonalne, organizacyjne oraz artystyczne. Najmłodsze pokolenie przełamie bariery światopoglądowe i pogłębi świadomość wartości jaką jest twórcze zagospodarowanie wolnego czasu. Organizatorzy planują deklarację poprawę jakości życia rodzinnego opartego na wartościach chrześcijańskich. Idea ArtStrefa sprzyja także dialogowi międzypokoleniowemu, uwrażliwiając młodych ludzi na relacje ze starszą generacją. Jakościowym rezultatem warsztatów będzie również nagranie kilkuminutowego filmu dokumentujące przebieg warsztatów ArtStrefy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, pod znakiem zapytania staje sposób organizacji warsztatów. Czy będą to zajęcia online, czy tak jak do tej pory wydarzenie towarzyszące rekolekcjom Strefa Chwały Festiwal, będziemy informować na bieżąco.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Podziel się