Kongres Kultury Polskiej 2020

Kongres Kultury Polskiej – Kultura Jutra to jednodniowa konferencja dla przedstawicieli instytucji kultury, instytucji rządowych oraz samorządowych, twórców, artystów, dziennikarzy, a także przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury i liderów opinii publicznej. Dlatego też podobnie jak w roku ubiegłym chcemy stworzyć przestrzeń do rozmowy o przyszłości kultury polskiej w atmosferze dzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, a także problemami sektora kultury. Prelekcje, panele dyskusyjny i czas rozmów kuluarowych stanowić będą świetną ku temu okazję.

II Kongres Kultury Polskiej organizowany przez nasze stowarzyszenie odbędzie się w listopadzie 2020 roku. Mamy nadzieję, że podobnie jak ostatnio, zrzeszy blisko 200 osób. Szczegółowe cele konferencji to m.in.:

  • Wzmacnianie świadomości, iż kultura jest fundamentem każdego narodu
  • Zwrócenie uwagi na fakt, iż najważniejszym czynnikiem kultury jest wychowanie
  • Stymulacja różnych środowisk do zaszczepiania kultury definiowanej przez trzy wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno
  • Budowanie synergii pomiędzy różnorodnymi środowiskami działającymi na rzecz kultury polskiej
  • Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury
  • Zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, pod znakiem zapytania staje jedynie sposób przeprowadzenia spotkania. Czy będzie to konferencja online, czy tradycyjna – poprzez uczestnictwo fizyczne, będziemy informować na bieżąco.

Tymczasem zobacz jak wyglądała edycja 2019.


więcej zdjęć


www.kulturajutra.pl

www.kongreskulturypolskiej.pl

facebook | twitter